top of page
College Students
צוותי חינוך

צוותי חינוך

מירי גולן - צפרדע

מערכת החינוך כקהילה

אני רואה את בית הספר, הפנימיה, או מערכת החינוך החברתי כקהילה,

ולכן אני חושבת שצריך לעבוד עם הילדים, ההורים וצוותי החינוך במקביל ולייצר שפה משותפת ומרחב בו אפשר לדבר על מגדר, מיניות מודעת ומעצימה.

במפגשים שלי עם  צוותים חינוכיים נעסוק בשאלות כמו:

  • האם זה התפקיד שלנו לעסוק בחינוך למיניות בריאה?

  • איך נדע מה נכון לומר בכל גיל?

  • איך נעשה את זה בלי להכניס לילדים והילדות רעיונות לראש?

  • מה תהיה תגובת ההורים?

 

בהרצאות וסדנאות לצוותים חינוכיים נברר עמדות, חסמים ומיתוסים שלא מאפשרים את קיום השיח הפתוח. כמו כן, יינתן ידע רב בתחומים רבים הקשורים למיניות בריאה, מוגנות מינית, קשר בריא וסוגיות מגדריות.

המלצות צוותי חינוך

מירי גולן - צפרדע

מירי העבירה סדנא לצוות ההדרכה א-יב. מעבר לשפה הפשוטה שלמדנו כדי לדבר על מיניות, חברי הצוות קיבלו ביטחון להתחיל לדבר הילדים והילדות ולהבין שזה חלק מהתפקיד שלהם במפגש היומי. באופן אישי, מה שהכי תפס אותי זו הפשטות, ההרחבה של ההסתכלות, מעבר למיניות ומין, לכבוד הדדי וחברות

אוריה דוד - מלווה חינוכית, מרכז קהילתי גולן

bottom of page